Çilingər / CİL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
Təhlükəsizlik, ətraf mühit, texniki qulluq və keyfiyyət göstəricilərinə riayət edilməklə təmir işlərini həyata keçirilməsində iştirak etmək;
Avadanlıqlara baxış, sınaq və profilaktik təmir işlərini təşkil etmək, hasilatın texniki hazırlığını təmin edilməsində iştirak etmək;
Köhnəlmiş avadanlıqlar və obyektləri müəyyən edib onların təmirini növbələşdirməsində iştirak etmək;
Vaxtaşırı rəhbərlik üçün tapşırıqların icrasının gedişi haqqında məlumat vermək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Əməkdaşlıq, məsuliyyətlilik, çeviklilik bacarıqları tələb olunur.
Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;
Avadanlıqlara, mexanizmlərə, dəzgahlara, ləvazimatlara, qurğulara, alətlərə baxış keçirmək qaydalarını, onlarda olan nasazlıqların növünü və səbəbini, onları araşdırmağı və aradan qaldırma üsullarını;
Sahədə işləyən avadanlıqların və mexanizimlərin iş prinsiplərini və yarana biləcək nasazlıqların aradan qaldırılması üsullarını;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Müvafiq sahə üzrə peşə təhsili arzuolunandır.
Çilingər kimi ən azı 2 il iş təcrübəsi.

İş qrafiki:
Növbəli iş rejimi
Digər vakansiyalar