Avtomatika üzrə elektrik / Təmir - tikinti və energetika şöbəsi / Çovdar Filiz Emalı Sahəsinin təmir-tikinti və energetika bölməsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Xüsusilə mürəkkəb qoşma sxemli güc və işıqlandırıcı qurğulara xidmət göstərmək;
İdarə yarımstansiyalarında, transformator elektrik yarımstansiyala-rında nəzarət-ölçü cihazları və ölçü transformatorlarının dəyişilməsini təmin etmək;
Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın və aqreqat sxemlərinə, həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmət göstərmək;
Elektrik avadanlıqlarının carı və əsaslı təmir qrafikindəki işlərin nöqsansız yerinə yetirilməsinə təşkil etmək;
İşəburaxma avadanlıqları və onların inteqallarının iş pirinsipi;
Maqnit işəburaxıcılar, aralıq releləri,gərginlik, cərəyan və zaman relelərinin quruluşu və iş pirinsipi;
Prinsipal elektrik sxemlərinin oxunması,qüsurlarının aşkarlanması və aradan qaldırılması;
Texnoloji proseslərin idarə olunmasında istifadə olunan elektromaqnit klapanlar,elektromaqnit muftalar və digər elektromaqnit qurğuların quruluşunu və iş pirinsiplərini bilməlidirlər;
Müasir idarəetmə qurğuları üzərindən əməliyyatların (kontrollar,PLC və.s) icra olunması;
Transformatorların quruluşu,iş pirinsipini bilməlidirlər;
Elektromexanika idarəetmə cihazlarının tərkibi,detalları (diodlar,tristorlar,tranzistorlar və.s) barədə məlumatlı olmalıdırlar;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Orta ixtisas/ilk peşə təhsilinin olması arzuolunandır.
Müvafiq sahə üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi.
Digər vakansiyalar