Baş mütəxəssis / Torpaq işləri və yerin təkindən istifadə sektoru

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Azərbaycan milli qanunvericiliyi (xüsusilə yerin təkindən istifadə, mədənçilik, torpaq qanunvericiliyi) üzrə ümumi biliklərə malik olmalı;
Torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi, torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması sahəsində müvafiq təcrübəyə malik olmalı;
Torpaqların alqı-satqısı, icarəyə və ya istifadə verilməsi, həmçinin torpaq sahəsi üzərində bu hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması sahəsində müvafiq təcrübəyə malik olmalı;
Yerin təkindən istifadə üzrə (geoloji və geoekoloji öyrənmə, geoloji və dağ-mədən ayırma, faydalı qazıntıların çıxarılması və s.) müvafiq razılıq və icazələrin alınması sahəsində təcrübəyə malik olmalı;
Yerin təkində və onun müvafiq sahələrinin səthində fəza-həndəsi ölçmələrin (markşeyder planalması) aparılması bacarığına malik olmalı;
Qlobal Mövqeləndirmə Sistemi (GPS) ilə işləmə bacarığı olmalı;
Coğrafi İnformasiya Sistemi (GİS) – coğrafi məlumatları özündə cəmləşdirən verilənlər bazasının yaradılması sahəsində bacarığa malik olmalı;
Yüksək induktiv və analitik təhlil etmə bacarığına malik olmalı;
İş prosesində dəqiqlik və detallara fikirvermə qabiliyyətinə malik olmalıdır;;
İşə yaradıcı yanaşmaq, yeni ideyalara malik olmaq və yeni ideyaları stimullaşdıra bilmək bacarığı;
Operativlik, gərgin iş rejimində işləmək, problemləri həll etmə, qərarvermə və təşkilatçılıq bacarığı;
Komanda da işləmək bacarığı, şəxsi və peşəkar inkişafa meyillilik;
Dil bilikləri: Azərbaycan dili (səlis), İngilis və rus dilləri arzuolunandır;
Komputer bilikləri: Microsoft Office proqramlarında sərbəst işləmək bacarığı;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Ali təhsil;
Müvafiq sahəyə uyğun sertifikatların olması arzuolunandır;
Minumum 2 il müvafiq sahədə iş təcrübəsi;
Digər vakansiyalar