CİS üzrə baş mütəxəssis / Geoloji kəşfiyyat şöbəsi / Coğrafi informasiya sistemləri sektoru

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
* Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar CİS üzrə innovativ planların tərtib edilməsində iştirak etmək;
* Müxtəlif miqyaslı xəritələrin kompüter üsulu ilə tərtibi üçün texnoloji təlimatların hazırlanması və yenilənməsi işlərində iştirak etmək;
* Müvafiq proqram təminatlarından (Microsoft Office, ArcGis, Micromine və sair) istifadə etməklə coğrafi məlumat bazalarının yaradılmasının həyata keçirilməsində iştirak etmək;
* Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar aparılan geoloji-kəşfiyyat işləri sahələrinin coğrafi koordinatlarının müəyyən edilməsini və vaxtlı-vaxtında məlumat bazasına daxil ediməsini həyata
keçirtmək;
* Faydalı qazıntı yataqlarının ehtiyatlarının hesablanması üçün buruq qazmalarından və digər dağ-mədən işlərindən alınan emprik məlumatların məxsusi proqramlarda
hesablanmasını hazırlamaq;
* Rəqəmsal xəritənin tərtib etdirilməsi üçün məkan məlumatların konvertasiyasını həyata keçirmək.
* Müxtəlif təyinatlı geoloji xəritələrin və sxemlərin tərtib edilməsinin yerinə yetirilməsində iştirak etmək;
* Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar aparılan geoloji-kəşfiyyat işləri sahələrə dair situasiya planlarını, o cümlədən geoloji ayırma sənədlərin əldə edilməsi məqsədi ilə dövlət qurumlarına
təqdim edilməsi nəzərdə tutulan aidiyyəti sənədləri hazırlamaq;
* Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar aparılan geoloji-kəşfiyyat işləri sahələrinin sərhədlərinin müəyyən edilməsinə dair rəqəmsal işlərin yerinə yetirilməsində iştirak etmək
* Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirmək;
* Əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
* Komputer bilikləri: MS Office proqramları, 3 ölçülü mədən proqram təminatları ilə işləmə bacarığı (Surpac, Micromine və s.), 2 ölçülü proqram təminatı ArcGİS ilə işləmə bacarığı Google Earth, Mapİnfo proqram təminatları yaxşı səviyyədə işləmə bacarığı;
* Dil bilikləri: Azərbaycan dili səlis, Rus və İngilis dilləri yaxşı səviyyədə tələb olunur;
* Koordinat sistemləri, proyeksiya, datum, geod haqqında biliklərə malik olması;
* Kosmik təsvirlər barəsində və kosmik təsvirlərin deşifrələnmə prinsiplərini bilmək;
* Lidar texnalogiyaların tətbiqi prosesisləri barəsində biləklərinə malik olmaq;
* Məkan məlumatların standarlarının (topologiya daxil olmaqla) bilmək;
* SQL sorğu proqramlaşdırma dilin yaxşı səviyyədə bilmək;
* Məlumat bazaların yaradılmasını bacarmaq;
* DEM və digər topoqrafik modellər üzrə əməliyyatlar icra etdirmək;
* Statistik təhlillər aparmaq;
* Mövcud olduqda kartoqrafik məhsulların istehsalı üçün istifadə olunan proqram təminatları üzrə sertifikatlar (ArcGİS Desktop&Extensions, ArcGIS Server, MapInfo Professional,
AutoCAD Map 3D, SQL və s.);
* Əməkdaşlıq, davamlı inkişaf, məsuliyyət, vizyon, planlaşdırma və təşkiletmə, liderlik bacarıqları;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
* Bakalavr təhsili - Coğrafi informasiya sistemləri, xəritəçəkmə, geodeziya, coğrafiya, geologiya.
* Müvafiq sahədə minimum 3 il

İş qrafiki:
* Əməkdaşın iş qrafiki gündə 8 saatdan, həftə ərzində isə 40 saatdan çox olmamaq şərtilə həftə içi 5 gün, saat 09:00-dan 18:00-a qədərdir. Nahar vaxtı saat 13:00-dan 14:00-dəkdir.

Əmək haqqı və əlavə imtiyazlar:
* Əmək haqqı müsahibə əsnasında təyin olunur.
* Əməkdaşlara beynəlxalq və yerli təlimlərdə (konfranslarda) iştirak etmək imkanı yaradılır.
* Əməkdaşlara idmanla məşğul olmaq üçün müəyyən idman mərkəzlərindən limitsiz istifadə hüququ verilir.
* Nəqliyyat xidməti.
* Rəqabətli mükafatlandırma sistemi.
Digər vakansiyalar