Elektrik-avtomatik / Təmir - tikinti və energetika şöbəsi / Elektro-mexanika sektoru

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
• Müxtəlif güclü yarım stansiyaların layihələndirilməsinin təşkilində iştirak etmək;
• Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın və aqreqat sxemlərinə, həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmət göstərilməsi.
• Müəssisədə istehsal proseslərinin müasir informasiya texnologiyaları elementləri əsasında kompleks avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi işlərinin görülməsi;
• Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika vasitələri, onların iş prinsipi, quraşdırma və sazlama qaydalarını bilməli;
• Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika vasitələri üzrə cihazları lahiyələrdə şərti işarələrini, Elektrik dövrə sxemlərini bilməli;
• Elektrik generatorlarının, alternativ enerji qurğularının istismarı və texniki xidmətinə nəzarət etmək;
• Elektrik dövriyyəsinin hesablanmasını həyata keçirtmək;
• Mövcud olan elektrik dövriyyəsinə uyğun alınmış yarım stansiyaların istismarı və texniki xidməti istiqamətini təşkil etmək;
• Elektrik quraşdırma üzrə texniki şərtlərin razılaşdırılması və təsdiqi istiqamətində tədbirlər görmək.

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;
• Komanda ruhu, təşkilatçılıq, ünsiyyət, münasibətlərin qurulması, şəxsi və peşəkar inkişaf, hesabat yazma səriştəsi;
• Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), İngilis və Rus dilləri (arzuolunandır), Microsoft Office və AutoCAD proqramları;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Müvafiq sahə üzrə ali təhsil;
• Minimum 3 il müvafiq sahədə iş təcrübəsi.
Digər vakansiyalar