Elektrik / CİL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
Xüsusilə mürəkkəb qoşma sxemli güc və işıqlandırıcı qurğulara xidmət göstərmək;
İkinci kommunikasiya və adi rele müdafiəsi: maksimal, cərəyan, differensial və s. sxemlərinin sökülməsi və quraşdırılmasında iştirak etmək;
İdarə yarımstansiyalarında, transformator elektrik yarımstansiyala-rında nəzarət-ölçü cihazları və ölçü transformatorlarının dəyişilməsində iştirak etmək;
Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın və aqreqat sxemlərinə, həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmət göstərmək;
Yarımstansiyanın elektrik avadanlığının, texnoloji maşınların, avtomatika və telemexanika cihazlarının mürəkkəb sxemini, qurğuları yoxlamaq və qüsurları aradan qaldırmaq;
Elektron idarəetmə sxemli qaynaq avadanlığına, həmçinin yüksək tezlikli lampa generatorlarına xidmət göstərmək;
Elektromaqnit idarəetmə sistemli cərəyan və gərginlik üzrə əks-rabitəli aqreqat və dəzgahların elektrik avadanlığına xidmət göstərilməsini təmin edilməsində iştirak etmək;
Şəbəkənin və elektrik avadanlıqlara olan xidməti təhlükəsiz yerinə etmək;
Elektrik avadanlıqlarının carı və əsaslı təmir qrafikindəki işlərin nöqsansız yerinə yetirilməsinin təşkil edilməsində iştirak etmək;
Elektrik mühəndisinə aşkarlanmış nöqsanlar, habelə görülən işlər barədə məlumat vermək.

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Əməkdaşlıq, məsuliyyətlilik, çeviklilik bacarıqları tələb olunur.
Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;
Elektrik qurğularının və enerji avadanlıqlarının qurulması, istismarı qaydalarını;
Sahənin qüvvədə olan standart və texniki şərtlərini;
Texniki istismar qaydalarını (TİQ), Təhlükəsizlik texnikası qaydalarını(TTQ), Yanğın təhlükəsizlik qaydalarını(YTQ);
Xidmət göstərilən obyekt və ya sahənin tam elektrik sxemini.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Müvafiq sahə üzrə peşə , orta ixtisas və ya ali təhsil;
Elektrik kimi ən azı 1 il iş təcrübəsi.

İş qrafiki:
Növbəli iş rejimi
Digər vakansiyalar