Elektrik / Təmir - tikinti və energetika şöbəsi / Çovdar Filiz Emalı Sahəsinin təmir-tikinti və energetika bölməsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
▪ Müxtəlif sxemli güc və işıqlandırıcı qurğulara xidmət göstərmək;
▪ Transformator yarımstansiyalarında nəzarət-ölçü cihazları və ölçü transformatorlarının dəyişilməsində iştirak etmək;
▪ Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın və aqreqat sxemlərinə, həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmət göstərmək;
▪ Yarımstansiyanın elektrik avadanlığının, texnoloji maşınların, avtomatika və telemexanika cihazlarının sxemini, qurğuları yoxlamaq və qüsurları aradan qaldırmaq;
▪ Elektron idarəetmə sxemli qaynaq avadanlığına, həmçinin yüksək tezlikli lampa generatorlarına xidmət göstərmək;
▪ Elektromaqnit idarəetmə sistemli cərəyan və gərginlik üzrə əks-rabitəli aqreqat və dəzgahların elektrik avadanlığına xidmət göstərilməsini təmin edilməsində iştirak etmək;
▪ Elektrik avadanlıqlarının istismarı üzrə xidmətlər təhlükəsiz yerinə yetirmək;
▪ Elektrik avadanlıqlarının cari və əsaslı təmir qrafikindəki işlərin nöqsansız yerinə yetirilməsindəiştirak etmək;
▪ Aşkarlanmış nöqsanlar, habelə görülən işlər barədə aidiyyəti üzrə məlumat vermək;
▪ Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirmək;
▪ Əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək;
▪ Əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək;
▪ İşəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq;
▪ Dövlət sirrini, habelə işəgötürənin kommersiya sirrini müəyyən olunmuş qaydada və şərtlərlə gizli saxlamaq;
▪ İş yoldaşlarının əmək hüquqlarını və qanuni mənafelərini pozmamaq;
▪ Fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını (qətnamələrini) yerinə yetirmək;
▪ Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Sahə üzrə orta ixtisas / ilk peşə təhsili;
• Sahə üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi;
• Sahə üzrə müvafiq sertifikatlar (arzuolunandır).

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Əməkdaşlıq, məsuliyyətlilik, çeviklik, problem həll etmə bacarıqları;
▪ Elektrik idarəetmə aparatlarının iş prinsiplərini bilmək;
▪ Elektrik sxemlərini tərtib etmək və quraşdırmaq bacarığı;
▪ Elektrik mühərriklərinin, güc, gərginlik və cərəyan transformatorlarının quruluşunu, birləşmə qruplarını və iş prinsipini bilmək;
▪ Birxətli və prinspial sxemləri oxumaq və elektrik dövrələrində qüsurları aşkar etmək bacarığı;
▪ ETQ və TİQ sahəsində biliklərə malik olmaq.

İş qrafiki:
▪ Növbəli
Digər vakansiyalar