Elektromexanik / Təmir - tikinti və energetika şöbəsi / Çovdar Filiz Emalı Sahəsinin təmir-tikinti və energetika bölməsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Xüsusilə generator və idarəetmə panellərinə xidmət göstərmək;
Servis işlərini həyata keçirtmək;
Aidiyyəti üzrə əməliyyat prosesinə nəzarət etmək;
Avadanlıq və ona bağlanmış aqreqat sxemlərinə, texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsinə nəzarət edilməsində iştirak etmək;
Yarımstansiyanın elektrik avadanlığının, texnoloji maşınların, avtomatika və telemexanika cihazlarının mürəkkəb sxem və qurğularının yoxlanılması və qüsurların aradan qaldırılmasını təmin edilməsində iştirak etmək;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Orta ixtisas/ilk peşə təhsilinin olması arzuolunandır.
Müvafiq sahə üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi.
Digər vakansiyalar