Energetika üzrə mühəndis / Təmir - tikinti və energetika şöbəsi / Elektro-mexanika sektoru

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
▪ Müxtəlif güclü yarım stansiyaların layihələndirilməsinin təşkilində iştirak etmək;;
▪ Elektrik generatorlarının, alternativ enerji qurğularının istismarı və texniki xidmətinə nəzarət edilməsində iştirak etmək;
▪ Elektrik dövriyyəsinin hesablanmasında iştirak etmək;
▪ Qəbul olunmuş qaydaları və əmsalları nəzərə alaraq layihələndirilmə işlərini həyata keçirilməsində iştirak etmək;
▪ Müvafiq dövlət strukturları ilə layihələrin razılaşdırılması və təsdiqi istiqamətində tədbirlər görülməsində iştirak etmək;
▪ Müvafiq obyektlərin layihələndirilməsi üçün ilkin məlumatları hazırlamaq, layihələndirmə üçün tapşırıqlar tərtib etmək və onları lahiyə təşkilatlarına göndərmək;
▪ Səlahiyyətləri çərçivəsində podratçı və subpodratçı təşkilatlar tərəfindən işlərin düzgün, keyfiyyətli və aidiyyəti üzrə qurumlardan təsdiqlənmiş layihələr üzrə icra edilməsini izləmək, müvafiq məlumatları aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
▪ Layihələrə əsasən quraşdırılacaq elektrik avadanlıqlarının, mal-materialların, qəbul olunmuş əmsalları nəzərə alaraq, smetaların hesablanmasının təşkil edilməsində iştirak etmək;
▪ Mövcud olan elektrik dövriyyəsinə uyğun alınmış yarım stansiyaların istismarı və texniki xidməti istiqamətini təşkil edilməsində iştirak etmək;
▪ Elektrik quraşdırma üzrə texniki şərtlərin razılaşdırılması və təsdiqi istiqamətində tədbirlərin görülməsində iştirak etmək;
▪ Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirmək;
▪ Əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək;
▪ Əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək;
▪ İşəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq;
▪ Dövlət sirrini, habelə işəgötürənin kommersiya sirrini müəyyən olunmuş qaydada və şərtlərlə gizli saxlamaq;
▪ İş yoldaşlarının əmək hüquqlarını və qanuni mənafelərini pozmamaq;
▪ Fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını (qətnamələrini) yerinə yetirmək;
▪ Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Elektrik mühəndisi və ya avtomatika ixtisası üzrə ali təhsil;
• Sahə üzrə minimum 3 il iş təcrübəsi.

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Azərbaycan dili - səlis;
• İngilis dili - arzuolunandır;
• Rus dili – arzuolunandır;
• Əməkdaşlıq, məsuliyyətlilik, çeviklik, təşəbbüskarlıq, problem həll etmə bacarıqları;
▪ Elektrik idarəetmə aparatlarının iş prinsiplərini bilmək, prinspial sxemlərini tərtib etmək və oxumaq bacarıqları;
▪ Ayrı-ayrı avadanlıqların və ümumilikdə istehsal sahəsində istifadə olunan müxtəlif növ sensorlar və hesabat ölçü cihazlarının sxemini və iş prinspini bilmək;
▪ İnvertorlar, PLC və SCADA sistemləri və həmçinin müxtəlif proqram təminatları (Allen Bradley arzuolunandır) sahəsində biliklərə malik olmaq;
▪ Elektrik mühərriklərinin quruluşunu, birləşmə qruplarını və iş prinsipini bilmək;
▪ Güc, gərginlik və cərəyan transformatorlarının quruluşu və iş prinsipini bilmək;
▪ Birxətli və prinspial sxemləri oxumaq və elektrik dövrələrində qüsurları aşkar etmək bacarığı;
▪ ETQ və TİQ sahəsində biliklərə malik olmaq;
▪ AutoCAD proqramında elektrik sxemlərinin tərtib edilməsi, eyni zamanda Microsoft Office (Word, Excel) proqramlarında işləmə bacarıqları;
▪ Enerji təminatı ilə bağlı məsələlərin dövlət qurumlarında razılaşdırılması istiqamətində məlumatlılıq.

İş qrafiki:
• Gündəlik
Digər vakansiyalar