Filizə nəzarət texniki / Tülallar sahəsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
• Keyfiyyətə nəzarət və dağ-mədən mühəndisliyi məqsədləri üçün qazılmış dağ süxurlarından (partlatma işləri üçün quyular) ştuf nümunəsi, mədən və ya ehtiyat anbarlarından digər Filiz nümunələrini almaq;
• Mədən geoloqunun tələbi/sifarişi əsasında, düzgün nömrədən istifadə edərək, nümunənin etiketlənməsi və laboratoriyaya çatdırılmasını təmin etmək;
• Filiz hüdudları bloku və yük maşınının nömrəsini qeyd edərək, mədəndə Filiz dağ-mədəni yoxlamaq və hər səhər mədən geoloquna gündəlik qeydləri təqdim etmək;
• Qazıntı zamanı Filiz itkisi və Filiz çirklənməsini minimuma endirmək üçün mədəndə Filiz hüdudlarını yoxlamaq;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Əməkdaşlıq, məsuliyyətlilik , çeviklilik, problem həll etmə, riyazi hesablama bacarıqları

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Orta ixtisas və ya peşə təhsili.
• İş təcrübəsi tələbi yoxdur.

İş qrafiki:
• Növbəli iş rejimi
Digər vakansiyalar