Kimyavi proseslər üzrə operator / CİL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
Kimyəvi maddələri prosesə uyğun hazırlamaq;
Nasoslara və təzyiqə nəzarət etmək;
Göllərdən aşındırmaya gedən məhlula mütəmadi nəzarət etmək;
Aktiv kömürün ötürülməsini təmin etmək;
Turşu çənini dəyişmək, turşu məhlulu hazırlamaq;
Kömür, kaustik soda və sianid məhlulu hazırlamaq;
Çənlərin altına axan aktiv kömürü təmizləmək;
Regenrasiya prosesini, presdən çıxan kömür qırıntılarını təmizləmək, presi yumaq;
Kömür çənlərinin filterlərinə nəzarət etmək;
Çənlərdən kömürü yuyulma çəninə ötürmək;
Elektrolizə nəzarət və elektroliz zamanı filtirləri təmizləmək;
Elektroliz bunkerində təzyiqə nəzarət etmək;
Elektroliz bunkerinin daxildə olan filtirə nəzarət etmək;
Elektroliz bitdikdən sonra kömürü və məhlulu neytrallaşdırma işləri görmək və neytrallaşdırma prosesinə nəzarət etmək;
Soyutma sisteminə və kanal nasoslarına nəzarət etmək;
Zavoda gələn məhlulun giriş və çıxışından nümunə götürülməsi prosesində iştirak etmək;
Ələklərə nəzarət və bufer çənlərinin ələklərini təmizləmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;
Hasilat norma və qaydalarını;
Sahənin qüvvədə olan standart və texniki şərtlərini;
Texniki istismar qaydalarını (TİQ), Təhlükəsizlik texnikası qaydalarını(TTQ), Yanğın təhlükəsizlik qaydalarını(YTQ);

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Kimya mühəndisi ixtisası üzrə ali təhsil:
Kimyəvi laborotoriya sahəsi üzrə iş təcrübəsi olan namizədlər arzuolunandır.
Digər vakansiyalar