Metallurq / Çovdar filiz emalı sahəsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
• Aparılan əməliyyatların razılaşdırılmış plana uyğun olmasına nəzarət etmək;
• Topa aşındırma sahəsinə və kömürə gündəlik məhlul axınının planlanan şəkildə olmasına nəzarət etmək;
• Gündəlik metallurgiya (metallurji balans) hesabatının hazırlanmasına nəzarət etmək;
• Qızıl axınının ölçülməsinə nəzarət;
• Topa qələviləşdirmə sahəsində Aqlomerator məhsulunun gündəlik olaraq izlənməsinə nəzarət etmək;
• Aylıq sütun (yığın) testlərinin təşkili, Topa qələviləşdirmə sahəsindən gündəlik filiz nümunələrinin götürülməsinə nəzarət etmək;
• Gündəlik məhlul nümunəsinin götürülməsi, məhlulda pH, sianid və qızıl-gümüş tərkibinin yoxlanılmasına nəzarət etmək;
• Sianidlə leach performansın və kömürün adsorbsiya aktivliyini (adsorbsiya performansı) müəyyən etmək üçün nümunə nəticələrini gündəlik izləmək;
• Bütün nümunələrin gündəlik toplanmasına nəzarət etmək;
• Götürülən nümunələrin və nümunə götürülmə üsulunun yaxşı olmasını təmin etmək, tədqiq etmək və lazım olarsa inkişaf etdirmək;
• Bütün testlərin standart əməliyyat prosedurları ilə uyğun olmasına nəzarət etmək;
• Şüşə diyirləmə testinin lazımi qaydada həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
• Topa qələviləşdirmə sahəsində lazım olan sementin yoxlanılması üçün sement istifadə testinin aparılmasına nəzarət etmək;
• Topa qələviləşdirmə sahəsində perkolyasiya (süzülmə) səviyyəsini yoxlamaq üçün stabillik testinin aparılmasına nəzarət etmək;
• Regenerasiya olunmuş və turşu ilə yuyulmuş kömürün təzə kömür və doymuş/boş kömürə görə aktivliyinin həftəlik olaraq ölçülməsinə nəzarət etmək;
• Emal sahəsi və qızıl otağında maksimum qızıl çıxımına nail olmaq üçün reaktiv istehlakının optimallaşdırılmasına nəzarət etmək;
• Hasilat prosesində xammalın sərfinin uçotunu və nəzarətini təmin etmək;
• Hasilat prosesi barədə günlük, həftəlik və aylıq hesabatların verilməsinə nəzarət etmək;
• Metal əritmə və qəlibləmə prosesinin təşkilinə nəzarət etmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;
• Hasilat norma və qaydalarını bilməli;
• Əməkdaşlıq, Məsuliyyətlilik, Davamlı İnkişaf, Nəticə Yönümlülük, Çeviklik səriştəlikləri;
• Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), İngilis dili (yaxşı), Rus dili arzuolunandır. Microsoft Office proqramlarını bilməli.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Ali təhsil (metallurgiya, kimya mühəndisliyi);
• Müvafiq sahədə iş təcrübəsinin olması arzuolunandır.

İş qrafiki:
• Həftə ərzində 5 iş günü, 2 istirahət günüdür.
Digər vakansiyalar