Metallurq / Geoloji kəşfiyyat şöbəsi / Dəmir Filiz layihəsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
Nəcib, əlvan və qara metal filizləri sahələrində dağ-mədən sənayesi üzrə zənginləşdirmə və hidrometallurji tədqiqatlar üzrə inovativ metodların sistemləşdiriməsi;
Onların Azərbaycan Respublikasında mövcud filiz yataqlarında tədbiqi haqda mülahizələrin hazırlanması;
Metallurji testlər üçün hazırlanmış kompozitlərin reprezentativliyi haqda rəylərin verilməsi;
Sənaye miqyasında tədbiq edilən metodların aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi;
Gündəlik metallurgiya (metallurji balans) hesabatını hazırlamaq;
Gündəlik məhlul nümunəsini götürmək, məhlulda pH, sianid və qızıl-gümüş tərkibinin nəticələrini yoxlamaq və müqayisələndirmək;
Bütün nümunələrin gündəlik toplanmasını təmin etmək;
Götürülən nümunələrin və nümunə götürülmə üsullarının düzgün olmasını təmin etmək, tədqiq etmək və lazım olarsa inkişaf etdirmək;
Bütün testlərin standart əməliyyat prosedurları ilə uyğun olmasını təmin etmək;
Hasilat prosesində xammalın sərfinin uçotunu və nəzarətini təmin etmək;
Hasilat prosesi barədə rəhbərliyə günlük, həftəlik və aylıq hesabatların verilməsini təmin etmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Metallurji prosesslərdə metal balansının təyin edilməsi biliklərinə malik olmalı;
Kimyəvi analizlərin aparılması metodları haqda dərin biliklərə malik olmalı;
Zənginləşdirmə və hidrometallurji metod və üsulların aparılması üzrə təcrübəyə malik olmalı;
Komanda ruhu, təşkilatçılıq, münasibətlərin qurulması, şəxsi və peşəkar inkişaf, hesabat yazma səriştəsi;
İstehsalat sahələrinin beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun idarəolunması qaydalarını bilməli;.
Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), İngilis və Rus dilləri yaxşı, Microsoft Office proqramlarını bilməli.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Ali təhsil (müvafiq sahə üzrə);
Minimum 3 il müvafiq sahədə iş təcrübəsi.
Digər vakansiyalar