Mülki müdafiə və yanğından mühafizə üzrə mütəxəssis / Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühit şöbəsi / Çovdar filiz emalı sahəsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
• Mülki müdafiə və yanğından mühafizə sahəsi üzrə tələblərin müvafiq işçi heyətə izah edilməsində iştirak etmək;
• Səlahiyyətləri çərçivəsində yanğın təhlükələrinin müəyyənləşdirilməsi, yanğın təhlükəsizliyi və mülki müdafiə üzə işinin təmin edilməsində iştirak etmək
• Müvafiq iş sahələri üzrə mülki müdafiə və yanğın təhlükəsizliyi üzrə işlərin planlaşdırılmasında və icrasında iştirak etmək;
• Mülki müdafiə və yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərini təşkil etmək və işçi heyətin fövqəladə hadisələrdən müdafiəsi üzrə tədbirləri həyata keçirtmək;
• Mülki müdafiə və yanğın təhlükəsizliyi planlarına uyğun olaraq mövcud qüvvə və texnika ilə ilkin qəza-xilasetmə işlərini təşkil etmək və həyata keçirtmək;
• Səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq obyektlərin layihələşdirilməsində, tikintisində, əsaslı təmirində və istismarında mülki müdafiə və yanğından mühafizə ilə bağlı tələblərə əməl olunmasını təmin etmək, təxliyə planlarının hazırlanmasında iştirak etmək;
• İş yerində dövrü olaraq səlahiyyətləri çərçivəsində monitorinq keçirtmək və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün SƏTƏM üzrə koordinatora təkliflər vermək;
• Cəmiyyətdaxili və şöbədaxili müəyyən olunmuş formalara uyğun olaraq gündəlik, aylıq, illik hesabatların tərtib etmək SƏTƏM üzrə koordinatora təqdim etmək;
• Mülki müdafiə və könüllü yanğınsöndürmə dəstələri yaratmaq, həmçinin istehsalat sahələri üzrə yanğın təhlükəsilziyinə cavabdeh şəxslər seçmək və təyin etmək;
• Səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq mülki müdafiə və yanğından mühafizə üzrə işçi heyətinə və könüllü yanğınsöndürmə dəstələrinə təlim-məşq toplantılarının keçirtmək, yanğına qarşı profilaktika tədbirlərini həyata keçirtmək
• Səlahiyyətləri çərçivəsində təhlükəli potensiallı obyektlər üzrə qəzaların ləğvi planı tərtib etmək və təkminləşdirilməsi təmin etmək
• Qəzaların ləğvi planı əsasında və ya təxliyə plana uyğun olaraq əməlli təlim məşqlərin keçirilməsini təşkil etmək
• Səlahiyyətləri çərçivəsində Cəmiyyətin müvafiq işçi heyətinin, həmçinin müvafiq podratçı/subpodratçı təşkilatların işçi heyətinin yanğın təhlükəsizliyi üzrə milli qanunvericiliyinə, qaydalara və normalara bundan başqa Cəmiyyətdaxili prosedurların, qaydaların, təlimatların tələblərinə əməl etmələrinə mütəmadi nəzarətini təşkil etmək;
• Qəza zamanı baş verə biləcək təhlükələri nəzərə alaraq müvafiq risklərin qiymətləndirilməsində iştirak etmək və səviyyəsinin azalmasına yönəlmiş müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə nəzarəti təmin etmək;
• Səlahiyyətləri çərçivəsində istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiqatında iştirak etmək və təhqiqat aktında göstərilən müvafiq tədbirlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsində iştirak etmək;
• Səlahiyyətləri çərçivəsində radioaktiv, tez alovlanan, partlayış təhlükəli və zəhərləyici maddələrin saxlanma şəraitinə, həmçinin radioaktiv, tez alovlanan, partlayış təhlükəli və zəhərləyici maddələr ilə işçi heyət işləyən zamanı yanğın təhlükəsizlik normalara riayət edilməsinə nəzarəti həyata keçirtmək;
• Səlahiyyətləri çərçivəsində elektrik qurğuları və bina və tikilərin yanğın və elektrik təhlükəsizliyi vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirtməsini təmin edilməsində iştirak etmək;
• Səlahiyyətləri çərçivəsində baş vermiş müvafiq hadisələrin araşdırımanın aparılmasında iştirak etmək və araşdırmanın nəticələrini aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
• İstehsalat sahələri ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə təmin edilməsinin təşkil edilməsi və yanğın siqnalizasiya sisteminin işləkliyini mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılmasını təmin edilməsinə
• İşçilərin bir vəzifədən başqa (yeni) vəzifəyə keçirilmiş işçilər ilə yanğın təhlükəsizlik üzrə ilkin təlimatlandırmanın, eyni zamanda işçilər ilə təkrar, plandan kənar və birdəfəlik təlimatlandırmanın aparılmasına nəzarətini təmin etmək;
• Müvafiq dövlət orqanı tərəfindən planlaşdırılmış müvafiq yoxlamaların keçirilməsində iştirak etmək və uyğunsuzluqlar barədə məlumatı aidiyyəti üzrə təqdim etmək.

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Mülki müdafiə, onun prinsip və vəzifələrini bilməli;
• Müdafiə qurğularının təyinatı, növləri və təsnifatını bilməli;
• Fərdi mühafizə vasitələri, onların növləri, istifadə qaydalarını blməli;
• Yanğınlar zamanı fəaliyyət, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını;
• Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını bilməli;
• Sənədlərin tərtib edilməsi və rəsmləşdirilməsi qaydasını bilməli;
• MS Office proqramlarını mükəmməl bilməli;
• Dil bilikləri: Azərbaycan dili mükəmməl, Rus dili və İngilis dili arzuolunandır;
• Komandada işləmə, təşkilatçılıq, ünsiyyət və peşəkar münasibətlərin qurulması bacarıqları, təşkilatın missiyasına sadiqlik.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Tələb olunan sahə üzrə ali təhsil;
• Minimum 2 il müvafiq sahədə iş təcrübəsi.
Digər vakansiyalar