Növbə nəzarətçisi / Çovdar filiz emalı sahəsi / CIL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
*İstehsalatın ən yüksək performansla işləməsini təmin etmək;
*Əməliyyatın çatışmazlıqlarını və tələblərini təhlil edərək əməliyyata istiqamət vermək;
*Proses dəyişikliklərinə əsasən əməliyyat planını hazırlamaq;
*İstehsalatın gedişinə və ya istehsalata təsir edən hər bir parametr haqqında operatorlardan məlumat almaqla nə edilməli olduğuna dair qərar vermək;
*İstehsal üçün lazım olan kimyəvi maddələrin miqdarlarını optimallaşdırmaq, nəzarət etmək və lazımi hesabatları hazırlamaq;
*Sıyırma dayanma planlarını təşkil etmək;
*Öz sahəsində səmərəliliyi artırmaq və ya əməliyyatı təkmilləşdirmək üçün layihələr və layihələrin texniki iqtisadi əsaslandırmalarını hazırlamaq;
*Zavodda istifadə olunan bütün kimyəvi maddələrin dozasına və ehtiyatına nəzarət etmək;
*Bütün mexaniki və elektrik problemlərini izləməklə problemlər barədə aidiyyəti struktur bölməyə məlumat vermək;
*Mövcud prosedurlara və təlimatlara uyğun olaraq növbə ərzində zavodda aparılan proseslərin səmərəli şəkildə idarə etmək;
*Texnoloji avadanlıqların iş prinsiplərini başa düşmək və zərurət olduqda operatorları məlumatlandırmaq;
*İdarəetmə otağının, çay otağının, bütün FMV (Fərdi Mühafizə Vasitələri) və zavodun laboratoriya materiallarının çatışmazlıqlarına nəzarət etmək və təmin etmək;
*Zəruri hallarda kimyəvi maddənin hazırlanması proseduruna uyğun aparılmasını və ona riayət edilməsini təmin etmək;
*İstehsalatın düzgün təşkili və növbəliliyin təmin etmək;
*Texniki su çəninin səviyyəsinə nəzarət etmək və su əlavə etmə klapanını avtomatik vəziyyətdə saxlayaraq, hər zaman kifayət qədər suyun olmasına nəzarət etmək;
*Saf su çəni səviyyəsinə və suyun həmişə kifayət qədər olmasını təmin etmək üçün su əlavə klapanını avtomatik vəziyyətdə saxlanılmasına nəzarət etmək;
*Yanğın suyu çəninin səviyyəsinə nəzarət etmək və həmişə kifayət qədər suyun olmasını təmin etmək;
*Ərazidəki avadanlıqlara texniki baxışı həyata keçirmək;
*Gündəlik avadanlıqların hərəkətli hissələrinin (yastiqların) yağlanması, daşıyıcı konverlərin lentlərinin sazlanmasını həyata keçirmək;
*Ərzazidəki reduktorların transmissiya yağlarını dəyişdirmək;
*Boru xəttlərinin, filianslı birləşmələrin sızdırılıb, sızdırlmadığını yoxlamaq, aşınmış kipçəkləri və diyircəkli yastıqları dəyişdirmək;
*Kompressor stansiyalarda yağ və hava filterlərini, seperatorları dəyişdirmək;
*Transfer xətlərindəki aşınmış sərt təbəqələri (bronları) yoxlamaq və ehtiyac yarandığı təqdirdə dəyişdirmək;
*Ərazidə nasazlıq yaranan avadanlıqları (apron fiderləri, daşıyıcı lentəri, reduktorları, pompaları təmir etmək;
*Təmir zamanı qaldırıcı telferlərin sazlığını yoxlanılmasına və yağlanmasına nəzarəti həyata keçirmək;
*Ehtiyac yarandıqda Cəmiyyətin aidiyyəti şöbələrinin müfaviq ələqələndirici şəxsləri ilə əlaqə saxlayaraq forklift, kran kimi texnikaları tədarük etmək;
*Operatorların nahar, şam yemək vaxtlarını istehsalat tələblərinə uyğun təşkil etmək;
*Operatorların və özünün ehtiyaclarına uyğun FMV (Fərdi mühafizə vasitələri) və avadanlıqlarla təmin edilməsi üçün aidiyyəti struktur bölməyə müraciət etmək;
*Növbələr üçün zəruri hesab edilən əməyin mühafizəsi iclaslarının mövzularının yaradılması, növbələrin məsələləri həll etdiyindən əmin olmaq;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
* Məsuliyyət, Əməkdaşlıq, İnnovativlik-öz üzərində çalışma, Dürüstlük, Problem həlletmə bacarığı;
* Dil bilikləri: Azərbaycan dili (səlis)
* Microsoft Office proqramlarında işləmək bacarığı;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Ali təhsil (metallurgiya və ya kimyaçı mühəndis ixtisasları üzrə arzuolunandır)
Müvafiq sahə üzrə minimum 3 il iş təcrübəsi
Müvafiq sahə üzrə sertifikatın mövcudluğu arzuolunandır

İş qrafiki:
• Növbəli iş rejimi

Əmək haqqı və əlavə imtiyazlar:
* Əmək haqqı müsahibə əsnasında təyin olunur.
* Əməkdaşlara beynəlxalq və yerli təlimlərdə (konfranslarda) iştirak etmək imkanı yaradılır.
* Əməkdaşlara idmanla məşğul olmaq üçün müəyyən idman mərkəzlərindən limitsiz istifadə hüququ verilir.
* Nəqliyyat xidməti.
* Rəqabətli mükafatlandırma sistemi.
Digər vakansiyalar