Növbə rəisi (Mexaniki təmir sahəsi üzrə) / CİL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
Mexaniki təmir sahəsi üzrə iş bölgüsü aparmaq və ona rəhbərlik etmək;
Hasilatın fasiləsiz və keyfiyyətli davam etməsi üçün avadanlıqların fasiləsiz, texniki cəhətdən düzgün istismarını və etibarlı işini, onların saz vəziyyətdə, tələb olunan səviyyədə saxlanılmasına və daim nəzarət etmək;
Avadanlıqların təmir qrafiklərinin tutulması, vaxtında və keyfiyyətlə təmir işlərinin aparılmasını, yeni gəlmiş avadanlıqların quraşdırılmasını təmin etmək;
Hasilat sahəsini daim monitorinq etmək, aşkarlanan nasazlıqlar, onların həlli və lazım gəldikdə profilaktik tədbirlər barədə rəhbərliyə məlumat vermək;
Avadanlıqlara baxış, sınaq və profilaktik təmir işlərini təşkil etmək, hasilatın texniki hazırlığını təmin etmək;
Köhnəlmiş avadanlıqlar və obyektləri müəyyən edib onların təmirini növbələşdirmək;
Bölmədə təhlükəsizlik, ətraf mühit, texniki qulluq və keyfiyyət göstəricilərinə riayət edilməsinə nəzarət etmək;
Vaxtaşırı rəhbərlik üçün tapşırıqların icrasının gedişi haqqında informasiya hazırlanmasını təmin etmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;
Hasilat norma və qaydalarını;
Sahənin qüvvədə olan standart və texniki şərtlərini;
Texniki istismar qaydalarını (TİQ), Təhlükəsizlik texnikası qaydalarını(TTQ), Yanğın təhlükəsizlik qaydalarını(YTQ);
Sahədə işləyən avadanlıqların və mexanizimlərin iş prinsiplərini və yarana biləcək nasazlıqların aradan qaldırılması üsullarını;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Müvafiq sahə üzrə ali təhsil
Avtomatika,cihazqayırma,maşınqayırma sahəsi üzrə ən azı 3 il iş təcrübəsi olmalı.
Digər vakansiyalar