Qaynaqçı / CİL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
Avadanlıqların və hissələrin, yüngül inşaat materialları ilə qaynaq birləşmələrin, təmir və ya bərpa olunmasına ehtiyac yaranmış metal elementlərin qaynaq olunmasını təmin edir;
Avadanlıqların vaxtından əvvəl sıradan çıxma səbəblərini aydınlaşdırır və onların aradan qaldırılması üçün tədbirləri həyata keçirir;
İşə başlamazdan əvvəlqaynaq transformatorunu, alətləri yoxlayır;
İstehsalat avadanlıqlarının nizamlanmaslnda iştirak edir;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Əməkdaşlıq, məsuliyyətlilik, çeviklilik bacarıqları tələb olunur.
Müvafiq qanunvericilik aktları və normalarını;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Müvafiq sahə üzrə peşə təhsili arzuolunandır;
Qaynaqçı kimi ən azı 1 il iş təcrübəsi.

İş qrafiki:
Növbəli iş rejimi
Digər vakansiyalar