Qızıl otağının baş nəzarətçisi / Çovdar filiz emalı sahəsi / Əməliyyat bölməsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Qızıl otağında aparılan elektroliz prosesinə uyğun vannaların prosesə hazırlanmasına nəzarət;
Vannalarda (anod və katod) yuyulma prosesinin aparılmasına nəzarət;
Xammalın (şlam) presdən yığılmasına və qurudulmasına nəzarət etmək;
Əritmə sobasına nəzarət edilməsi, əritmə prosesinə hazırlıq və əritmə prosesində iştirak etmək;
İstehsal olunan külçələrin təmizlənməsi və nömrələnməsinə nəzarət;
Fərdi mühafizə vasitələrindən düzgün təyinatı üzrə istifadə etmək;
Kimyəvi qarışıqların hazırlanmasını təşkil etmək;
Fövqəladə hal zamanı qabaqlayıcı tədbirlər görmək;
Vaxtaşırı rəhbərlik üçün tapşırıqların icrasının gedişi haqqında informasiya hazırlanmasında iştirak etmək;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Ali və ya orta ixtisas təhsili (metallurgiya və ya kimyaçı mühəndis ixtisasları üzrə)
Müvafiq sahə üzrə minimum 2 il iş təcrübəsi.
Digər vakansiyalar