Sektor müdiri / Təmir - tikinti və energetika şöbəsi / Keyfiyyətə nəzarət sektoru

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
• Təmir-tikinti və energetika işlərinin layihəyə və digər normativ sənədlərə uyğunluğunun yoxlanılması və birbaşa nəzarətinin aparılması;
• Layihələrin normalara uyğun olaraq hazırlanmasına nəzarət etmək;
• Podratçı şirkətlər tərəfindən təqdim edilmiş tikinti aktlarının, jurnalların, hesabatların və digər zəruri sənədlərin, müqaviləyə və normalara uyğunluğunun yoxlanılması;
• Təmir-tikinti və energetika işlərinin bütün mərhələlərində keyfiyyət prosedurlarına nəzarətin təmin edilməsi;
• Təmir-tikinti və energetika işləri üzrə icra edilən işlərin AzDTN-ə uyğun olaraq aktlaşdırılmasına nəzarətin aparılması və yoxlanılması;
• Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə olunan materialların keyfiyyətinin yoxlanılması və layihə tələblərinə uyğunluğuna nəzarətin aparılması;
• İcra olunan tikinti-quraşdırma işlərinin standartlara və layihəyə uyğun icra olunmasına nəzarət edilməsi;
• İşin əhatə dairəsi üzrə Təftiş Test Planının hazırlanması;
• Uyğunsuzluq hesabatı və önləyici fəaliyyət hesabatlarının hazırlanmasında və icrasında icraçılarla əməkdaşlıq etmək. Aşkar olunmuş uyğunsuzluq və önləyici hesabatların sistemli olaraq qeydiyyatına və müvafiq düzəliş tədbirlərinə nəzarət etmək;
• Tikinti-quraşdırma işləri zamanı testlərin, nəzarətin və yoxlamaların aparılmasını təmin etmək və sənədləşdirmək;
• Mühəndis kommunikasiya sistemlərinin sınaqdan keçirilməsi və istifadəsi üzrə koordinasiya etmək və sənədləşdirməni aparmaq;
• İşin keyfiyyətinə təsir edən məsələləri həll etmək;
• Ölçü alətlərinin kalibrasiyadan keçirilməsinə, tikintidə istifadə olunan digər avadanlıqlar üzrə müvafiq sertifikatların alınmasına nəzarət etmək;
• Tikinti sahəsinə daxil olan materialların layihə uyğunluğunu yoxlamaq, tələblərə cavab vermədikdə isə materialın qəbulunu dayandırmaq;
• EPC/PMC üzrə şirkətlər tərəfindən icra olunan işlərə nəzarət olunması;
• Podratçı şirkətlər tərəfindən hesabatlılığın təmin edilməsinə nəzarətin aparılması.

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Komanda ruhu, təşkilatçılıq, ünsiyyət bacarıqları, şəxsi və peşəkar inkişafa yönümlülük.
• Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), Rus və İngilis dili (arzuolunandır), AutoCad və Primavera P6 proqramlarında sərbəst işləyə bilmək.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Müvafiq sahə üzrə ali təhsil.
• Keyfiyyətə nəzarət sahəsində (inşaat sektorunda) ən azı 3 il iş təcrübəsi olmalıdır.
• Layihələrin idarəolunması (EPC/PMC) üzrə iş təcrübəsi.

Müraciət edən namizədlərdən yalnız namizədliyi vakansiyaya uyğun olanlarla əlaqə saxlanılacaq.
Digər vakansiyalar