Təmir işləri üzrə Planlama mühəndisi / CİL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
• Təhlükəsizlik, idarəetmə və istismar meyarlarını nəzərə alaraq planlaşdırılmış texniki təmir işlərinin həyata keçirilməsini planlamaq;
• Qeydiyyat kartlarının tərtib edilməsi, ehtiyyat hissələrin siyahılarının tərtibatı və yenilənməsi, Layihə üzrə dəyişikliklərin/modifikasiyaların tətbiqi, maşın və mexanizmlərin kartlarının tamamlanması, qurğu hissələrinin kartlarının, yoxlama
kartlarının, yağlama və xidmət kartlarının, standart profilaktik təmir və qoruyucu yağlama kartlarının tərtibatı;
• Mexaniki təmir və Planlama üçün texniki təmir materiallarının və ehtiyat hissələrin siyahısının hazırlanması, hissələrin təmininin təşkili, təchizatında iştirak etmək və standartlaşdırılmasını təmin etmək.
• İllik sifarişlərə daxil olmayan ayrı-ayrı tələblərin təmin edilməsi və prosedurların həyata keçirilməsi;
• CİL zavodda həyata keçiriləcək texniki təmir işlərinin təşkili;
• Avadanlıqların nasazlıqları üzündən baş vermiş dayanma hallarında avtomatlaşdırılmış texniki təmir və qüsurların araşdırılması ilə bağlı proqramların işlənib hazırlanması;
• Hər ay toplantıların, baş vermiş qəzalarla bağlı araşdırmaların təşkili;
• Qəzaların təkrarlanması ilə bağlı toplantılarda qəbul olunmuş qərarlara uyğun zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi;
• Mexaniki təmir və planlama və sahəsinə aid işlərin digər şöbələrlə avadanlıqların texniki ədəbiyyatlarının və cizgilərin arxivləşdirilməsi, çatışmayan cizgilərin əldə olunması, bununla bağlı işlərin əlaqələndirilməsi və təşkili;
• Texniki təmirin avtomatlaşdırılmasının təmin olunması, hər ayın sonunda istismar və qəzaların təhlili ilə bağlı aylıq hesabatların hazırlanması;
• Texniki təmir heyətinin aylıq hesabatlarla bağlı işində iştirak etmək;
• İllik büdcənin hazırlanması, izlənilməsi və illik texniki təmir xərclərinin tərtibi;
• Planlama bölməsi ilə əlaqədar müxtəlif təlim materiallarının hazırlanması, işçi heyətinə təlim keçirilməsi, bölmənin işçilərin illik təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi;
• Mövcud ilin büdcəsinə nəzarət və yeni ilin büdcəsinin tərtibi;
• Mexaniki təmir heyətinin fəaliyyətini izləmək, xidmətlə bağlı zəruri təlimatlar vermək və işin təşkilini dəyişmək səlahiyyətləri.

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili (mükəmməl), İngilis dili (yaxşı), Rus dili arzuolunandır. Microsoft Office,Ms Project, Primavera proqramlarından istifadə bacarığı;
• Avadanlıqların iş prinsipini və hissələri barəsində məlumatlı olmaq (əlvan metalların istehsalı)
• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi qaydalarını bilməlidir.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Mexanika, Sənaye və ya Elektrika ,Elektronika mühəndisliyi üzrə ali təhsil;
• Bu və ya oxşar sahədə (təmir planlaması) 3 il iş təcrübəsi.

İş qrafiki:
Növbəli iş rejimi
Digər vakansiyalar