Tərəzi operatoru / Tülallar sahəsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
• Daşınma zamanı tərəzi məlumatlarının qeydiyyatının aparılması, qapanlı tərəzilərinin mütəmadi işlək və kolobrasiya olunmasını podratçıdan tələb edilməsi;
• Qapanlı tərəzilərin mütəmadi işlək vəziyyətdə olmasına nəzarət edilməsi və podratçı şirkət tərəfindən kolibrasiya olunması prosesində iştirak etmək;
• Analiz edilməsi məqsədilə qazılmış süxurlardan (partlatma işləri üçün quyular) ştuf nümunəsini götürmək;
• Analiz edilməsi məqsədilə mədən və ehtiyat süxur anbarlarından digər filiz nümunələrini götürmək;
• Mədən geoloqunun tapşırığı əsasında müvafiq nömrələrdən istifadə edərək götürülmüş nümunələrin nömrələnməsi və sınaq laboratoriyasına çatdırılmasını təmin edilməsində iştirak etmək;
• Filiz hüdudları bloku və yük maşınının nömrəsini qeyd edərək, mədəndə Filiz dağ-mədəni yoxlamaq və gündəlik olaraq Baş geoloqa məlumat vermək;
• Qazıntı işləri zamanı filiz itkisi və filiz çirklənməsini minimuma endirmək üçün mədəndə filiz hüdudlarını yoxlamaq;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Əməkdaşlıq, məsuliyyətlilik, çeviklilik, riyazi hesablama bacarıqları.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
• Orta ixtisas və ya peşə təhsili.
• İş təcrübəsi tələbi yoxdur.

İş qrafiki:
• Növbəli iş rejimi
Digər vakansiyalar