Topoqraf köməkçisi / Tülallar sahəsi

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
• Yerölçmə tədqiqatına dair məlumatları əldə etmək üçün sıx kolların təmizlənməsini təmin etmək;
• Topoqrafın göstərişinə uyğun olaraq, prizmalı dirəkdən istifadə etməklə gündəlik mədən işləri üçün hazırlanan səthlərdə quyuların olduğu yeri təyin etmək;
• Topoqrafın göstərişlərinə uyğun olaraq, prizmalı dirəkdən və taxta paylardan istifadə etməklə enişlərin sərhədlərinin qeyd olunması və mədənin zirvə və aşağı nöqtələrini layihələşdirmək;
• Topoqrafın göstərişinə uyğun olaraq, prizmalı dirəkdən istifadə etməklə gündəlik partlayış quyuların/qazılacaq quyuların yerləşməsi planını çəkilmək və olduğu yerləri təyin etmək;
• Topoqrafın göstərişinə uyğun olaraq, prizmalı dirəkdən və taxta paylardan istifadə etməklə filiz poliqonlarını parçalamaq;
• Topoqrafın göstərişlərinə uyğun olaraq, prizmalı dirəkdən istifadə etməklə quraşdırılmış yerölçmə tədqiqatlarını təyin etmək;
• Eniş bucaqlarını saxlamaq üçün köklənmiş lövhələr təsis etmək;
• Partlayış quyuları üçün nəzarət məntəqələrinin planını çəkmək;
• Mövcud olan nəzarət məntəqələrində partlayış dəliklərini müəyyən etmək;
• Nəzarət məntəqəsi üzrə ümumi stansiya təsis etmək bacarığına malik olmaq;
• Plan çəkilişi və yerin təyin olunması üçün “HP GPS”-in əsas funksialarının işlədilməsini təmin etmək;
• İşin məlumat bazasını yaratmaq və bu məlumatları kompüterə yükləmək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
• Əməkdaşlıq, məsuliyyətlilik, çeviklik və problem həll etmə;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Müvafiq sahə üzrə ali təhsil.
1 ilədək müvafiq sahə üzrə iş təcrübəsi

İş qrafiki:
• Növbəli iş rejimi
Digər vakansiyalar