Avadanlıqlar üzrə baş mexanik / CİL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
Avadanlıqların və mexanizmlərinin quraşdırılmasını, rüblük xəbərdarlıq təmirini və əsaslı təmirinə dair plan-qrafikin hazırlanması, tərtibi, təmini və yerinə yetirilməsi.
Avadanlıqların vəziyyətinə və düzgün işləməsinə texniki nəzarəti həyata keçirir.
Təsdiq edilmiş qeydiyyat jurnallarında yoxlamanın nəticələrini avadanlıqların istismara yararlılığını imzası ilə təsdiq edir.
Avadanlıqların təmiri üçün Qüsur hesabatını tərtib edir.
Zəruri olan vacib ehtiyat hissələrinin, materialların və alətlərin alınması üçün rüblük və illik sifarişləri hazırlayır.
Avadanlıqların (dəyirmanlar, detox avadanlığı, konveyorlar, çənlər, o cümlədən nasoslar, qaldırıcı mexanizmlər, pres-filterlər, kompresseorlar, qızdırıcılar və s.) profilaktik təmir cədvəlinə uyğun olaraq təmir işlərinin aparılmasını təşkil edir və ona nəzarət edir.
İşin qaydasını, ardıcıllığını müəyyən edən, onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımi materialların və vasitələrin mövcudluğunu müəyyən edən bütün təmir növlərinə dair təlimatları (axın sxemləri, təlimatlar, prosedurlar, işin təşkili layihələri) tərtib etməlidir.
Avadanlıqlarının quraşdırma və əsaslı təmirdən sonra istismara verilməsi üzrə komissiyaların işində iştirak etməlidir.
Materialların, ehtiyat hissələrinin və alətlərin vaxtında qəbulunu, uçotunu, düzgün saxlanmasını, təhlükəsizliyini və səmərəli istifadəsini təmin edir. Sahə avadanlığının mövcudluğu və hərəkəti, ehtiyat hissələrinin spesifikasiyası üzrə müvafiq sənədləşmənin aparılmasını təmin etməlidir.
Yükqaldırma mexanizmlərini və dövlət nəzarətində olan digər obyektləri yoxlayan orqanlara təqdim etmək üçün hazırlamalıdır.
Dağ-mədən avadanlıqlarının təmiri və optimallaşdırılması ilə əlaqədar səmərələşdirici təkliflərə və ixtiralara baxır, onlara rəylər verir, qəbul edilmiş təkliflərin konkret istehsal şəraitində həyata keçirilməsini təmin etməlidir.
Təmir və digər işlər görüldükdən sonra personalın iş yerlərinin təmizliyini təmin etməlidir.
Əməyin mühafizəsi qayda və normalarının tələblərinə uyğun olaraq işin təşkilini təmin etməlidir.
İstehsal avadanlıqlarının, alət və alətlərin, nəqliyyat vasitələrinin istismarı zamanı təhlükəsizliyi təmin etməlidir.
İstehsalatda xəsarətlərin və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün tədbirlər həyata keçirməlidir.
Təhlükəsiz iş iş şəraitinin yaradılması üçün ən yaxşı təcrübələri təbliğ edir və həyata keçirir.
Əməyin mühafizəsi sahəsində işçilərlə, onların səlahiyyətli nümayəndələri ilə əməkdaşlıq edir. İşçilərin iş şəraitinə nəzarət edir və nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür.

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Dil və komputer bilikləri: Azərbaycan dili səlis, Rus və İngilis dilləri (texniki səviyyədə) arzuolunandır.
Liderlik qabiliyyəti, məsuliyyət, dürüstlük, dəqiqlik və etibarlılıq, həm müstəqil həm də komandada işləmə təcrübəsi, eyni vaxtda bir neçə işə fokuslana bilməsi,
Dağ-mədən avadanlıqlarının təmirinin təşkili ilə bağlı digər rəhbər, metodiki və normativ materialları bilməlidir.
Sahənin texniki inkişafı perspektivləri, avadanlığın texniki xarakteristikalarını və konstruksiya xüsusiyyətlərini, təyinatını və iş rejimini, onun texniki istismarı qaydalarını bilməlidir.
Planlaşdırma üsulları; təmir işlərinin təşkili və texnologiyasını bilməlidir.
Avadanlıqların pasportlarının, istismar təlimatlarının, qüsurlu çıxarışların, təmir qrafiklərinin tərtib edilməsi qaydasını bilməlidir.
Avadanlığın təmirdən sonra qəbulu və təhvil verilməsi qaydalarını bilməlidir.
İstehsal texnologiyasının əsaslarını bilməlidir.

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Aidiyyatı üzrə ali təhsil.
Rəhbər kimi ən azı 3 il iş təcrübəsi və avadanlıqların istismarı, təmiri üzrə texniki işlərdə ən azı 5 il iş təcrübəsi tələb olunur.

İş qrafiki
İş saatları: 08:00 – 17:00;
Nahar fasiləsi: 12:00-13:00;
Şənbə və Bazar istirahət günüdür.
Digər vakansiyalar