Elektrik mühəndisi / CİL zavodu

Vakansiya aktiv deyil

Vakansiyaya dair tələblər

Əsas vəzifə və öhdəliklər:
Elektrik sahəsi üzrə iş bölgüsü aparmaq və onu təşkil etmək;
Hasilat sahəsinin enerji daşıyıcısı və elektrik enerjisinin fasiləsiz işini təşkil etmək, enerji təsərrüfatının təmirinin vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilməsini və enerji daşıyıcılarının bütün növləri üzrə stabil təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər görmək və təkliflər vermək;
Elektrik enerji ehtiyatlarının sərf edilməsinin xüsusi normasını və enerji ehtiyatından səmərəli istifadə edilməsinə təşkil etmək;
Şəbəkənin və elektrik avadanlıqlarının xidmətinin təhlükəsiz istismarını təşkil etmək;
Elektrik avadanlıqlarının carı və əsaslı təmir qrafikini tərtib edib onların yerinə yetirilməsini təşkil etmək;
Cəmiyyətdə işləyən sex və sahələrin elektrik avadanlıqlarının texniki təhlükəsizlik qaydalarına uyğun istismarını təşkil etmək;
Elektrik avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə təlimatları hazırlanmasını təşkil etmək.Plan üzrə texniki təmir vəziyyətinin yaxşılaşmasına aid tabeliyində olan işçilərlə vaxtaşırı müzakirələrin aparılmasını təmin etmək.
Cəmiyyət üzrə və həmçinin ayrı-ayrı texnoloji sexlər üzrə vahid məhsula düşən elektrik enerjisinin hazırlanıb rəhbərliyin təsdiqinə təqdim etmək;
Bölməyə həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə tərtib edilmiş iş planında nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlərin icra edilməsini təşkil etmək;
Ehtiyat hissələrinin və materialların, avadanlıqların tələbatına əsasən hasilat sahəsinin enerji təsərrüfatını təmin etmək;
Xüsusilə mürəkkəb qoşma sxemli güc və işıqlandırıcı qurğulara xidmət göstərmək;
İkinci kommunikasiya və adi rele müdafiəsi: maksimal, cərəyan, differensial və s. sxemlərinin sökülməsi və quraşdırılmasını təşkil etmək;
İdarə yarımstansiyalarında, transformator elektrik yarımstansiyalarında nəzarət-ölçü cihazları və ölçü transformatorlarının dəyişilməsini təşkil etmək;
Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın və aqreqat sxemlərinə, həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmət göstərmək;
Yarımstansiyanın elektrik avadanlığının, texnoloji maşınların, avtomatika və telemexanika cihazlarının mürəkkəb sxemini, qurğuları yoxlamaq və qüsurların aradan qaldırılmasını təşkil etmək;
Elektromaqnit idarəetmə sistemli cərəyan və gərginlik üzrə əks-rabitəli aqreqat və dəzgahların elektrik avadanlığına xidmət göstərilməsininə nəzarət etmək;
Elektriklərin işinə nəzarət etmək və sahə rəisinə aşkarlanmış nöqsanlar, habelə görülən işlər barədə məlumat vermək;

Tələb olunan bilik, bacarıq və səriştələr:
Elektrik qurğularının və enerji avadanlıqlarının qurulması, istismarı qaydalarını;
Sahənin qüvvədə olan standart və texniki şərtlərini;
Texniki istismar qaydalarını (TİQ), Təhlükəsizlik texnikası qaydalarını(TTQ), Yanğın təhlükəsizlik qaydalarını(YTQ);
Xidmət göstərilən obyekt və ya sahənin tam elektrik sxemini;
Telemexanika və elektronikanın əsaslarını;

Tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi:
Müvafiq sahə üzrə ali təhsil.
Müvafiq sahə üzrə minimum 3 il iş təcrübəsi;
Digər vakansiyalar